วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ขอบเขตของโครงงาน

ขอบเขตของโครงงาน
การทำนาข้าวเน้นหลักการดูแลรักษาต้นข้าวและการเก็บเกี่ยว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น